ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA RADY

20/09/2021
ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA RADY

UWAGA!

Z UWAGI NA BRAK QUORUM TERMIN POSIEDZENIA RADY TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU T.U.R. ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 23.09.2021 R. NA GODZINĘ 11.30.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".