Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zmiany w dokumentacji poddziałania 19.2

05/12/2017
Zmiany w dokumentacji poddziałania 19.2

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Prezesa ARiMR zostały zmienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Przekierowania do zmienionej dokumentacji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie – przejdź.   A także bezpośrednio na stronach ARiMR – przejdź i UMWW – przejdź.

Dokumentacja w zmienionej postaci obowiązuję od 1 grudnia 2017 roku.