Życzenia wielkanocne

15/04/2022
Życzenia wielkanocne

Chcemy życzyć

wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia LGD T.U.R.

tego, co jest sensem Świąt Wielkiej Nocy:

radości i nadziei.

Niech ten szczególny czas spędzony będzie

w gronie najbliższych w atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".