Dokumenty do pobrania

 • INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4

  Pobierz
 • UMOWA RAMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 2023-2027

  Pobierz
 • Plan Komunikacji – harmonogram rok 2024 03.11.2023 r.

  Pobierz
 • Plan Komunikacji – harmonogram rok 2023 19.09.2023 r.

  Pobierz
 • Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny OW

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Operacji Własnych

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach realizacji operacji własnej nr 21/2023/OW wskaźników

  Pobierz
 • STATUT 19.05.2023

  Pobierz
 • PODZIAŁ ZADAŃ PRACOWNIKÓW BIURA/ WYMAGANIA STANOWISKOWE TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.

  Pobierz
 • Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami 02.01.2023r.

  Pobierz
 • Plan Komunikacji – harmonogram rok 2022 15.03.2022

  Pobierz
 • Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 23.05.2022

  Pobierz
 • Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. 23.05.2022

  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 – 18/2022

  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 pdf- 18/2022

  Pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – 18/2022

  Pobierz
 • Biznesplan – informacje pomocnicze – 18/2022

  Pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe- 18/2022

  Pobierz
 • Biznesplan – 18/2022 pdf

  Pobierz
 • Biznesplan – nabór 18/2022

  Pobierz
 • Zmiany w podręczniku beneficjenta

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 18/2022

  Pobierz
 • Regulamin operacji indywidualnych wraz z załącznikami

  Pobierz
 • Procedura ewaluacji i monitoringu z załącznikiem – 06.04.2022

  Pobierz
 • Procedura dokonywania zmian LSR i kryteriów z załącznikiem 06.04.2022

  Pobierz
 • Budżet LSR – 06.04.2022r.

  Pobierz
 • Plan szkoleń – 15.03.2022

  Pobierz
 • Plan komunikacji – 06.04.2022

  Pobierz
 • Harmonogram – 15.03.2022

  Pobierz
 • Plan działania – 06.04.2022

  Pobierz
 • LSR – 06.04.2022

  Pobierz
 • UMOWA RAMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI LSR WRAZ Z ANEKSEM NR 19 6.04.2022

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Wzór deklaracji członkowskiej – członek wspierający

  Pobierz
 • Wzór deklaracji członkowskiej

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Indywidualnych wraz z załącznikami 28.01.2022r.

  Pobierz
 • Plan komunikacji – harmonogram na rok 2021

  Pobierz
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  Pobierz
 • Organizacja biura – stan na dzień 27.12.2021

  Pobierz
 • Podział zadań pracowników biura/wymagania stanowiskowe Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R.

  Pobierz
 • Plan szkoleń pracowników/członków rady LGD

  Pobierz
 • Aneks nr 18 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00024-6933-UM1510013/15

  Pobierz
 • Plan Komunikacji

  Pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

  Pobierz
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (xlsx)

  Pobierz
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia

  Pobierz
 • Regulamin operacji indywidualnych wraz z załącznikami

  Pobierz
 • RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2-3-1-1

  Pobierz
 • Rodo_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2-3-2

  Pobierz
 • RODO_klauzule-19.2

  Pobierz
 • Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?

  Czym jest program LEADER i wdrażające go Lokalne Grupy Działania?   W Polsce działa prawie 300 Lokalnych Grup Działania. Członkami tych...

  czytaj więcej

 • PLAN KOMUNIKACJI

  Pobierz
 • PLAN SZKOLEŃ

  Pobierz
 • załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

  Pobierz
 • Plan szkoleń (16.04.21r.)

  Pobierz
 • Plan szkoleń

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacji 2021r.

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacji 2020r.

  Pobierz
 • Plan komunikacji (stan na luty 2021)

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji indywidualnych (10.02.2021)

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacyjnego 2020r.

  Pobierz
 • Podział zadań pracowników biura

  Pobierz
 • Plan szkoleń

  Pobierz
 • Plan komunikacji

  Pobierz
 • Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

  Pobierz
 • Aneks nr 14 do Umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji LSR

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju – luty 2020

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju_listopad 2019 r.

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 13

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Grantowych

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych

  Pobierz
 • Ankieta monitorująca_2019

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju_11 październik 2019 r. wraz z załącznikami

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 12

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju_11 września 2019 r.

  Pobierz
 • Formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących

  Pobierz
 • Formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Premie

  Pobierz
 • Wskazówki do formularzy wniosków

  Zamieszczamy przygotowany przez ARiMR dokument „Wskazówki do formularzy wniosków”. Jest to zbiór „technicznych” wskazówek ogólnych oraz szczegółowych przypadków, dotyczących sposobu wypełniania...

  czytaj więcej

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 11

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju_maj 2019 r. wraz z załącznikami

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 10

  Pobierz
 • Klauzule RODO

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 27.02.2019r.

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 9

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju_listopad 2018 r.

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 8

  Pobierz
 • Ankieta monitorująca dla Grantobiorców_2018

  Pobierz
 • Ankieta monitorująca dla Przedsiębiorców_2018

  Pobierz
 • Ankieta monitorująca dla JST_2018

  Pobierz
 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – 11 grudzień 2018r.

  Pobierz
 • Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 11.12.2018r.

  Pobierz
 • Plan Komunikacji

  Pobierz
 • Plan Działania

  Pobierz
 • Procedura szkoleniowa

  Pobierz
 • Plan szkoleń – czerwiec 2018

  Pobierz
 • Podział zadań pracowników biura wymagania 2018

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksami nr 7

  Pobierz
 • Procedura szkoleniowa

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 6

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksem nr 5

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR wraz z aneksami nr 1,2,3,4

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami – kwiecień 2018

  Pobierz
 • Plan działania – kwiecień 2018

  Pobierz
 • Zał. nr 5 Wzór Polityki bezpieczeństwa GRANTOBIORCY

  Pobierz
 • Zał. nr 4 lista obecności

  Pobierz
 • Zał. nr 3 Wzór zapytania ofertowego

  Pobierz
 • Statut stowarzyszenia

  Pobierz
 • Regulaminy organów naszego stowarzyszenia

  Przedstawiamy regulaminy organów naszego stowarzyszenia Regulamin Rady 3 października 2017 Regulamin Zarządu 21 grudnia 2015 Regulamin Rady 03 lutego 2017 Regulamin...

  czytaj więcej

 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – 3.10.2017

  Pobierz
 • Członkowie Rady Stowarzyszenia

  Pobierz
 • Działalność stowarzyszenia – sprawozdania

  Przedstawiamy Państwu sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – TUR. Zachęcamy do lektury! Pobierz pliki Działalność stowarzyszenia – sprawozdanie...

  czytaj więcej

 • Lista Członków Stowarzyszenia

  Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 24 sierpnia  2018 – pobierz Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 9 marca  2018 –...

  czytaj więcej

 • Członkowie Zarządu Stowarzyszenia – 3.02.2017

  Pobierz
 • Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".