Ankiety i oświadczenia ewaluacyjne dla beneficjentów

Szanowni Beneficjenci,

Prosimy o wypełnianie ankiet lub oświadczeń ewaluacyjnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinasowanie w LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Odpowiednio wypełnione i podpisane ankiety należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie LGD.

W razie wątpliwości dotyczących wypełniania ankiety prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami biura.

Pobierz pliki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".