Instrukcje dla Rady – załączniki do karty oceny

  • Operacje Indywidualne Instrukcja dla Rady Zał. do karty oceny, podejmowanie  działalności gospodarczej (ob. od 25.04.2017) – 458.87kB Pobierz
  • Operacje Indywidualne Instrukcja dla Rady Zał. do karty oceny, przedsięwzięcie 3.1.1. (ob. od 25.04.2017) – 453.73kB Pobierz
  • Operacje Indywidualne Instrukcja dla Rady Zał. do karty oceny, Rozwijanie działalności gospodarczej,  i  przedsięwzięcie 1.1.1. (ob. od 25.04.2017)- 457.15kB Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".