Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Lista Członków Stowarzyszenia

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 24 sierpnia  2018 – pobierz

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 9 marca  2018 – pobierz

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 29 czerwca 2017 – pobierz

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na – 11 maja 2017 – pobierz

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 3 lutego 2017 – pobierz