Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

Przedstawiamy do Państwa dyspozycji Lokalną Strategia Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na lata 2016 – 2023. LSR ulega zmianom w odpowiedzi na konsultacje społeczne, działania Rady i Zarządu czy też zmieniające się a obowiązujące nas regulacje prawne.   Znajdziecie Państwo tutaj  aktualną wersję strategii, a także wcześniej obowiązujące LSR. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Dokumenty do pobrania

 • INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu – załącznik nr 2 do LSR

  Pobierz
 • Budżet LSR

  Pobierz
 • Plan Działania

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju

  Pobierz
 • Lokalna strategia rozwoju (LSR)

  Pobierz
 • Plan komunikacji (stan na luty 2021)

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacyjnego 2020r.

  Pobierz
 • Plan komunikacji

  Pobierz
 • Plan Komunikacji (Załącznik nr 5 do LSR)

  Pobierz
 • Budżet LSR w ramach PROW 2014-2020 (Załącznik nr 4 do LSR)

  Pobierz
 • Plan działań (Załącznik nr 3 do LSR)

  Pobierz
 • Procedura ewaluacji i monitoringu z załącznikami (Załącznik nr 2 do LSR)

  Pobierz
 • Procedura dokonywania zmian LSR i kryteriów oceny (Załącznik nr 1 do LSR)

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju – luty 2020

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Plan Komunikacji_16 05 2019 r. _uzupełnienie lipiec 2019

  Pobierz
 • Statut Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. z dnia 27 marca 2019 r.

  Pobierz
 • Informacja o sposobie wykorzystania środków w ramach działania 19.4

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami – kwiecień 2018

  Pobierz
 • Plan działania – kwiecień 2018

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Grantowych obowiązujący od 30 marca 2018 r.

  Pobierz
 • Sprawozdanie za rok 2017

  Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej POBIERZ Raport końcowy z ewaluacji aneks POBIERZ Wdrażanie LSR POBIERZ Wdrażanie LSR POBIERZ Realizacja planu szkoleń...

  czytaj więcej

 • Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami – grudzień 2017

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2018

  Pobierz
 • Harmonogram naborów – grudzień 2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji grantowych obowiązujące od 13 grudnia 2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji własnych obowiązujące od 13 grudnia 2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji indywidualnych obowiązujące od 13 grudnia 2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Grantowych wraz z załącznikami obowiązujący od 13 grudnia 2017 r.

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Indywidualnych wraz z załącznikami obowiązujący od 13 grudnia 2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Własnych wraz z załącznikami obowiązujący od 13 grudnia 2017

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Grantowych – wrzesień 2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Grantowych wraz z zał. – wrzesień 2017

  Pobierz
 • Harmonogram naborów obowiązujący od 15.09.2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Indywidualnych z zał. obow. od 13.10.2017

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Własnych obowiązujące od 13.10.2017

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych obowiązujące od 13.10.2017

  Pobierz
 • Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2017 (aktualizacja listopad 2017)

  Pobierz
 • Plan Komunikacji – harmonogram na rok 2017 (maj 2017)

  Pobierz
 • Projekty grantowe – zasady wizualizacji

  Przedstawiamy dokumentację dotyczącą zasad wizualizacji dla podmiotów realizujących projekty grantowe: Zasady wizualizacji operacji grantowych – 689.07kB Pobierz Pliki dotyczące wizualizacji –...

  czytaj więcej

 • Dokumentacja ARiMR dla Poddziałania 19.2 (formularze wniosków, biznesplanu, oświadczenia, instrukcje)

  Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR, pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  oraz www.prow.umww.pl dostępne wnioski w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

  czytaj więcej

 • Ankiety i oświadczenia ewaluacyjne dla beneficjentów

  Szanowni Beneficjenci, Prosimy o wypełnianie ankiet lub oświadczeń ewaluacyjnych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinasowanie w LGD Turkowska Unia Rozwoju...

  czytaj więcej

 • Regulamin Operacji Indywidualnych obowiązujący od 31 maja 2017

  Pobierz
 • Harmonogram naborów obowiązujący od 29.06.2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Grantowych obowiązujący od 25.04.2017

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Własnych obowiązujący od 25.04.2017

  Pobierz
 • Instrukcje dla Rady – załączniki do karty oceny

  Operacje Indywidualne Instrukcja dla Rady Zał. do karty oceny, podejmowanie  działalności gospodarczej (ob. od 25.04.2017) – 458.87kB Pobierz Operacje Indywidualne Instrukcja...

  czytaj więcej

 • Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami – wrzesień 2017

  Pobierz
 • LSR z załącznikami – czerwiec 2017

         

  czytaj więcej

  Pobierz
 • LSR z załącznikami – listopad 2016

  Pobierz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe Listopad 2016

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".