Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego

19/09/2022
Drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego

W dniu 19.09.2022 r. w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin – Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego. Celem spotkania było omówienie wyników badań ankietowych i ich konfrontacja z danymi pozyskanymi z urzędów gmin, urzędów pracy, izby gospodarczej oraz wstępne zdefiniowanie wspólnych problemów, występujących w gminach członkowskich LGD TUR. Dzięki temu poczyniono kolejny krok na drodze do określenia celów strategii.