Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Terminarz spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

14/06/2022
Terminarz spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH !

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich organizowanych pod hasłem Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkań prowadzone będą dyskusje na temat najbardziej istotnych w skali naszego obszaru kwestii problemowych oraz propozycji ich rozwiązań. Powyższe stanowić będzie materiał  niezbędny do przeprowadzenia diagnozy naszego obszaru, uwzględnionej w Strategii Rozwoju Lokalnego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Poniżej znajdują się terminy i miejsca spotkań w poszczególnych gminach. Niebawem na naszej stronie pojawi się ankieta, w ramach której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby naszego obszaru.

Gmina Termin Godzina Miejsce
Brudzew 04.07.2022 r. 11.00-13.30 Gminna Hala Sportowa
Dobra 29.06.2022 r. 13.00-15.30 Centrum Kultury w Dobrej
Goszczanów 28.06.2022 r. 9.00-11.30 Gminny Ośrodek Kultury (ul. Kaliska 11)
Kawęczyn 29.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Kawęczyn
Kościelec 27.06.2022 r. 9.00-11.30 Urząd Gminy Kościelec(Sala Sesyjna nr 3)
Malanów 30.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Malanów
Przykona 30.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Przykona
Turek 28.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Turek
Władysławów 27.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Władysławów

Zapraszamy do współpracy i udziału w spotkaniach – to od Was zależeć będzie kierunek rozwoju naszych gmin!