Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

09/08/2022
Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

W związku z podjętymi przez nas działaniami w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zaprosiliśmy do współpracy grono ekspertów. Na początku sierpnia  w siedzibie naszego stowarzyszenia w Krwonach gościli w związku z tym: Beata Bartczak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Monika Kozłowska – dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej, a także jej prezes Damian Brzóska, Marta Ilkowska- Nowak – reprezentant Turkowskiej Lokalnej Grupy OTOP, Maciej Sytek – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Piotr Szewczyński – zastępca kierownika terenowego oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Turku oraz Cezary Krasowski – wójt Brudzewa i Mirosław Broniszewski – wójt Przykony.

Podczas spotkania omówione zostały możliwości współfinansowania przez Lokalną Grupę Działania w nowej perspektywie finansowej obszarów tematycznych, m.in., w zakresie ochrony środowiska, problematyki społecznej, kultury, turystyki, edukacji czy rozwoju przedsiębiorczości. Zaangażowanie przedstawicieli środowisk oraz zakresów tematycznych, reprezentowanych przez ekspertów na pewno przyczyni się do sprawnego wdrożenia strategii i wykorzystania przewidzianych na ten cel środków, a przede wszystkim pozwoli wesprzeć te obszary, które wymagają szczególnej uwagi a także te,  które dla naszego regionu będą priorytetowe w nadchodzących latach.

Dziękujemy za udział w spotkaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".