Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

19/05/2023
SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

W piątek 19 maja od godz. 15:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjnie Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027, w którym udział wzięli przedstawieciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru działania tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów.