SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

27/01/2023
SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

W czwartek 26 stycznia 2023 roku w siedzibie Turkowska Unia Rozwoju zorganizowaliśmy spotkanie z rolnikami.

Celem spotkania było określenie najważniejszych obszarów zainteresowań rozwoju gospodarstw w zakresie pozarolniczym oraz zaprezentowanie możliwości uzyskania wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Warto dodać, iż w okresie programowania 2023-2027 po raz pierwszy naszymi beneficjentami będą mogli być rolnicy. Uczestnikom przedstawiono zasady wielofunduszowości i możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”.

Przybyli na spotkanie mogli dowiedzieć się o:

– zagrodach edukacyjnych – ideą działalności gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Cele edukacyjne w zagrodzie mogą być realizowane jako działalność dodatkowa w gospodarstwie, uzupełniająca działalność podstawową produkcyjną lub agroturystyczną ale może też funkcjonować jako główna działalność gospodarstwa (więcej o zagrodach edukacyjnych możecie przeczytać tutaj);

– gospodarstwach agroturystycznych – rolnik, który jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego, ma wiele możliwości prowadzenia agroturystyki. Definicja agroturystyki obejmuje bowiem, m.in.: wynajmowanie miejsc noclegowych na terenie gospodarstwa rolnego (np. pokoi, miejsc na postawienie namiotu), wyżywienie dla zakwaterowanych gości, oferowanie w ramach pobytu różnych form spędzania wolnego czasu na terenie gospodarstwa, np.: wędkarstwo, jazda konna, wynajmowanie łódek, uczestnictwo w gospodarskich aktywnościach, np. dojenie krowy/kozy, karmienie zwierząt, nauka regionalnych zwyczajów, rzemiosł, np. wycinanki, robótki ręczne z wykorzystaniem tradycyjnych technik, przygotowywanie owocowych przetworów, chleba, sera lub wędlin.

– gospodarstwach opiekuńczych – to forma rolnictwa społecznego, łącząca czynne gospodarstwo rolne z profesjonalnymi usługami społecznymi w zakresie opieki. Ich prowadzeniem zajmują się rolnicy lub domownicy gospodarstw rolnych. Klientami tego typu gospodarstw są osoby potrzebujące wsparcia, głównie seniorzy, ale też osoby dysfunkcyjne, osoby zmagające się z uzależnieniami, bezrobotni czy tzw. trudna młodzież;

– skróceniu łańcuchów dostaw – łańcuch dostaw żywności rozpoczyna się na polu, na plantacji, w lesie. To tu pozyskujemy z natury różnego typu produkty spożywcze, które rozpoczynają swoją wędrówkę do klienta lub są używane do karmienia zwierząt hodowanych na mięso, mleko i inne surowce. Finałem przepływu żywności są nasze kuchnie.

Spotkanie pozwoliło przeprowadzić diagnozę potrzeb rolników i sadowników prowadzących uprawy, zajmujących się hodowlą czy wytwarzających żywność (zboża, owoce, warzywa, jaja, wędliny, sery, pieczywo, przetwory) oraz osób zainteresowanych agroturystyką, zagrodami edukacyjnymi, gospodarstwami edukacyjnymi i krótkimi łańcuchami dostaw z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Podczas spotkania padły propozycje ewentualnego projektu w zakresie budowania krótkich łańcuchów dostaw. O szczegółach będzie można jednak rozmawiać dopiero, gdy pojawią się informacje, na jakich zasadach tego typu przedsięwzięcia mogłyby być finansowane w ramach programu leader. Nie zabrakło też pytań dotyczących agroturystyki czy zagród edukacyjnych. O wielkości zainteresowania ostatecznie zadecyduje poziom wsparcia ww. przedsięwzięć. Na ten czas wg danych z ministerstwa sięga on zaledwie 50%. To zapewne będzie kluczowy aspekt, który przełoży się na faktyczne zainteresowanie dotacjami.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".