Gminy

Gmina Władysławów

Gmina Władysławów

Położenie Gmina Władysławów położona jest we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, w pasie nizin zwanych Krainą Wielkich Dolin, na trasie przebiegającej autostrady A-2 i sąsiadująca z gminami: Kościelec, Brudzew, Turek, Krzymów i Tuliszków. Atrakcje turystyczne Znaczny potencjał dla rozwoju turystyki i agroturystyki Gminy Władysławów stanowią jej warunki przyrodnicze oraz zasoby dziedzictwa kulturowego. Większość obszaru gminy Władysławów doskonale nadaje się do uprawiania turystyki – rajdów pieszych i rowerowych. Przez gminę przebiegają zarówno szlaki piesze: Zielony i Niebieski, jak i rowerowe, które częściowo stanowią szosy asfaltowe, a pozostałe to drogi polne i leśne o nawierzchni nieutwardzonej, prowadzące przez piękne bory sosnowe, lasy mieszane i wysokie wzniesienia. Walory przyrodnicze Większość gminy obejmują granice Złotogórskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, gdzie można spotkać rzadką i chronioną Carlina acaulis, czyli dziewięćsił bezłodygowy, a także bluszcz pospolity, rojnik i kosaciec syberyjski. Na dużą uwagę zasługuje też widłak torfowy, zwany też spławnym, najmniejszy z widłaków występujących w Polsce o wysokości sięgającej zaledwie 10 cm. Lasy są siedliskiem wielu gatunków zwierząt, wśród których spotkać można m.in. dzika, lisa, sarnę, kunę ryjówkę aksamitną i wiewiórkę. Ogromne połacie lasów stanowią również raj dla grzybiarzy i zbieraczy jagód. Obiekty zabytkowe Na terenie gminy można spotkać wiele atrakcyjnych pod względem turystycznym obiektów historycznych i...
Gmina Turek

Gmina Turek

Położenie Gmina Turek leży w powiecie tureckim we wschodniej części województwa wielkopolskiego, okalając ze wszystkich stron miasto Turek, będące samodzielną gminą miejską. Jednocześnie gmina, z uwagi na swoje położenie na mapie, jako jedyna graniczy ze wszystkimi gminami powiatu tureckiego. Walory przyrodnicze Na terenie gminy znaleźć można ciekawe przyrodniczo obszary. Głównie są to śródleśne bagna, oczka wodne, naturalne i półnaturalne łąki, torfowiska, źródliska, polany leśne, wrzosowiska, wydmy, starorzecza, fragmenty marginalnych siedlisk leśnych, oraz fragmenty dobrze wykształconych siedlisk leśnych z bogatą florą i fauną Cały obszar gminy położony jest w obrębie dorzecza Warty. Przez południową i wschodnią część gminy Turek przepływa rzeka Kiełbaska, w części zachodniej rzeka Pokrzywnica – niewielkie cieki, tworzące miejscami gęstą sieć rozgałęzień. Obiekty zabytkowe i sakralnie Najważniejszymi i najbardziej atrakcyjnymi miejscami zachowanymi z przeszłości są: Zespół Dworsko-Parkowy w Słodkowie z XIX wieku Kapliczki w Cisewie, Kowalach Księżych i w Słodkowie Dom Dróżnika w Cisewie z przełomu XIX i XX w. Wiatrak Paltrak w Słodkowie Wiatrak Koźlak w Szadowie Pańskim z 2 poł. XIX w. Aktywna rekreacja Gmina na swoim obszarze posiada bardzo malownicze tereny, które znajdują się w jej północnej części na terenach Złotogórskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, gdzie Nadleśnictwo Turek zorganizowało kilka turystycznych tras rowerowych i pieszych:...
Gmina Przykona

Gmina Przykona

Położenie Gmina Przykona położona jest we wschodniej części Województwa Wielkopolskiego, terytorialnie granicząc z województwem łódzkim i powiatem Poddębice. Leży przy drodze krajowej nr 72 Łódź – Uniejów – Turek – Poznań, nad rzeką Teleszyną, sąsiaduje z gminami Dobra, Brudzew, Uniejów i Turek. Walory przyrodnicze Na terenie Gminy Przykona znajduje się kompleks lasów, które w dużej części pokrywają powierzchnię gminy. Jest wśród nich, m.in. Czarny Las, największy zwarty kompleks, gdzie drzewa pamiętają początek XVIII wieku. Lasy te, na miejsce swego bytowania wybrał unikalny ptak Bocian Czarny, który jest ewenementem w środowisku polskiej przyrody. Pośród lasów znajdują się atrakcyjne walory przyrodnicze, do których między innymi zaliczamy stare dęby w leśnictwie Czarny Las i we wsi Trzymsze. Kompleks leśny gminy ze względu na występowanie unikalnej roślinności, torfowisk niskich, śródlądowych słonych łąk oraz międzynarodowej rangi ostoi ptactwa włączono w Strefę Obszaru Chronionego Krajobrazu doliny Warty. Najbardziej znane zabytki: Zwiedzając Gminę Przykona warto zobaczyć następujące obiekty: Dworek w Żeroniczkach, będący typowym dworkiem szlacheckim o ciekawej formie architektonicznej Kościół w Psarach pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z początku XX wieku, będący trójnawową bazyliką, którego prezbiterium pomalowane zostało przez Eligiusza Niewiadomskiego Murowany, bezstylowy kościół parafialny pod wezwaniem Piotra i Pawła w Boleszczynie z początku XIX...
Gmina Malanów

Gmina Malanów

Położenie Gmina Malanów, zajmująca powierzchnię ponad 107 km2 , położona jest w powiecie tureckim, w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. W 17 sołectwach zamieszkuje ją przeszło 6,5 tys. mieszkańców. Gmina leży pomiędzy miastami Kalisz i Turek,   a przez jej środek przebiega droga wojewódzka łącząca oba miasta. W centrum gminy wspomniany szlak krzyżuje się z drogą powiatową, umożliwiając szybki dostęp do dwóch węzłów autostrady A2, które znajdują się w okolicach Konina i Koła. Walory przyrodnicze Teren gminy, mimo że w dużej części rolniczy, cechuje się dość dużą lesistością. Lasy, które zajmują aż ćwierć powierzchni gminy, obfitują w grzyby i owoce leśne. Główną ich atrakcją i jednocześnie symbolem Gminy Malanów jest dąb Bartek, liczący już prawie 600 lat, będący drzewem o imponujących rozmiarach,a także sosna pospolita, odznaczająca się znaczną wysokością. Ukształtowanie terenu, roślinność, urokliwe miejsca, to główne czynniki dające pełna satysfakcję z pieszych spacerów i wycieczek rowerowych. Zabytkowe obiekty sakralne Mimo, iż pierwsze wzmianki o gminie pochodzą jeszcze z XII wieku, na jej terenie zachowało się niewiele obiektów zabytkowych, jednakże z uwagi na ich urok, odwiedzający Gminę Malanów nie mogą przejść obok nich obojętnie. Są to obiekty: Drewniany jednonawowy Kościółek w Malanowie z 1873 r. pod wezwaniem św. Stanisława i Mikołaja Przykościelna...
Gmina Kościelec

Gmina Kościelec

Położenie Gmina Kościelec leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim, a jej północną i częściowo wschodnią granicę stanowi rzeka Warta. Gmina Kościelec graniczy z gminami Brudzew, Dąbie, Kramsk, Krzymów, Władysławów i Koło a także miastem Koło, a przez jej obszar przebiega droga krajowa nr 92, wojewódzka 470 i autostrada A2. Krajobraz Gminny krajobraz zdominowany jest głównie przez pola uprawne, które urozmaicają jedynie niewielkie wzniesienia. Lasy stanowią stosunkowo dużą powierzchnię. Na terenie gminy znajdują się tereny zieleni urządzonej, jak parki, zieleńce, zadrzewione cmentarze, ogrody działkowe, boiska. Obiekty zabytkowe Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską i archeologiczną, m.in.: Drewniana Kaplica Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie z XIX w. z barokowymi ołtarzami i rzeźbami Romański Kościół Świętego Andrzeja Apostoła w Kościelcu, wzniesiony w XII wieku, będący odzwierciedleniem następujących po sobie stylów architektonicznych Barokowy Kościół Świętej Trójcy w Dobrowie z XVIII wieku Klasycystyczny Zajazd Pocztowy z przełomu XVIII i XIX wieku w Kościelcu Pałac Eklektyczny w Kościelcu z XIX wieku. Interesujące miejsca Ciekawym miejscem, zarówno pod względem archeologicznym, jak i turystycznym, jest Park Pałacowy w Kościelcu, w którym wznoszą się romantyczne ruiny. W parku znajduje się też meczet i minaret oraz sztuczna grota wyłożona tufem wulkanicznych przywiezionym...
Gmina Kawęczyn

Gmina Kawęczyn

Położenie Gmina Kawęczyn położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w pasie nizin zwanych Kotliną Wielkich Dolin na Nizinie Wielkopolskiej, przy drodze krajowej nr 83 (Turek -Sieradz). Przez teren gminy rozciąga się krajobraz doliny rzeki Teleszyny, który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. Walory przyrodnicze Na obszarze Gminy Kawęczyn znajduje się park o powierzchni 6 ha, leżący przy póżnoklasycystycznym dworze z połowy XIX wieku, w którym znajduje się 250 metrowa aleja grabowo – lipowa, stanowiąca obecnie pomnik przyrody. Teren Gminy Kawęczyn na swoje siedlisko wybrał bocian czarny, co stanowi niezwykłe wydarzenie ornitologiczne, gdyż jest to gatunek bardzo rzadki i płochliwy. Dzięki niemu charakterystyczną ozdobą gminy są bocianie gniazda, których liczba sięga aż 19. Zabytki, które warto zobaczyć Dla pasjonatów zabytkowych obiektów, odwiedzających Gminę Kawęczyn wartymi zobaczenia są: Neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych z połowy XIX wieku Kościół pw. św. Macieja w Głuchowie – powstałego na bazie spichlerza dworskiego z drugiej połowy XIX w. Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Kowalach Pańskich -jednonawowego kościoła późno klasycystycznego z 1847-53 r., z detalami neoromańskimi w elewacjach zespół dworsko – parkowy, kapliczki oraz dwa wiatraki koźlaki z XIX i początku XX wieku. Symbole gminy Gmina Kawęczyn posiada...
Gmina Goszczanów

Gmina Goszczanów

Położenie Gmina Goszczanów jest położona w województwie łódzkim, w północnej części powiatu sieradzkiego, na zachód od zalewu Jeziorsko i należy do najstarszych ośrodków osadnictwa w dorzeczu Warty. Bogactwo flory i fauny Na terenie gminy znajduje się Proponowany Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Lipickie Mokradła, gdzie występuje, bogata szata roślinna, stanowiąca miejsce schronienia, żerowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt. Zabytki, zasługujące na szczególną uwagę Goszcząc w Gminie Goszczanów warto zwiedzić następujące zabytki świeckie i sakralne: Barokowy kościół świętego Marcina i Stanisława w Goszczanowie, powstały w 1666 roku jako wotum-prośba o powrót syna z niewoli tureckiej Murowany barokowy kościół o pewnych cechach klasycystycznych pod wezwaniem św. Benedykta Opata w miejscowości Chlewo z 1778 r. Dworek w Stojanowie. Dodatkową atrakcję stanowi, prowadzący przez gminę, znakowany kolorem czerwonym pieszy Szlak Powstańców 1863 r. z Warty do Wojkowa, łączący miejscowości powiatu sieradzkiego związane z wydarzeniami powstania styczniowego. Integracja społeczności Gmina podejmuje liczne działania, które służyć mają integracji mieszkańców, podniesieniu poczucia przynależności do wspólnoty, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz kultywowaniu tradycji w regionie. Imprezy odbywające się cyklicznie to:  Dni Goszczanowa – czerwiec Gminne Święto Plonów – sierpień Przegląd Teatralny szkolnych grup teatralnych – styczeń, maj Polskie Ostatki – ostatni dzień karnawału Happening Ekologiczny...
Gmina Dobra

Gmina Dobra

Położenie Gmina Dobra położona jest w południowo – wschodniej części Wielkopolski, w powiecie tureckim. Przez gminę przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne są to drogi: krajowa nr 83 łącząca Turek z Sieradzem i wojewódzka łącząca Kalisz z Poddębicami. Przecinają się w miejscowości Dąbrowa. Graniczy z gminami Pęczniew, Warta i Goszczanów w powiecie sieradzkim, Uniejów w powiecie poddębickim, Przykona, Turek i Kawęczyn w powiecie tureckim. Turystyka‹ Gmina Dobra położona w kleszczach dwóch rzek Warty i jej dopływu Teleszyny, jest  rajem dla osób spragnionych kontaktów z naturą oraz oczekujących aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Pobyt tutaj szczególnie cenią miłośnicy żeglarstwa (szczególnie windsurfingu) oraz innych sportów wodnych, wędkarze, grzybiarze, myśliwi. Gmina Dobra ma również do zaoferowania historię sięgającą kilkuset lat przed naszą erą i jej pozostałości, ciekawe, choć jeszcze mało znane legendy oraz niezwykłe, tylko tutaj kultywowane od kilkuset lat obyczaje, szczególnie te związane ze świętami Wielkiej Nocy.‹‹ Przyroda ‹‹Podmokłe tereny, których ze względu na dwie rzeki (w tym Wartę) oraz liczne stawy i strumienie od zawsze obfitowały w ptactwo wodne. Jednak dopiero oddanie do eksploatacji sztucznego zbiornika „Jeziorsko” stworzyło szczególnie korzystne warunki przyrodnicze dla ptaków, które masowo zaczęły zasiedlać nowe terytorium. Ogółem na terenie ,,Jeziorska” i jego obrzeżach gniazduje ponad sto gatunków...
Gmina Brudzew

Gmina Brudzew

Położenie Gmina Brudzew położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, gdzie graniczy z gminami Kościelec, Władysławów, Turek, Przykona, Dąbie i Uniejów. Gminę przecina droga główna, łącząca dwa ośrodki regionalne relacji Koło – Turek. Walory przyrodnicze Na terenie Gminy Brudzew istnieją Obszary Chronionego Krajobrazu, gdzie występuje aż 30 gatunków roslin objętych ścisłą i 17 częściową ochroną. Gmina posiada także swój pomnik przyrody – Platon klonolistny, objęty ochroną w 1979 r. (jego obwód pierśnicy wynosi 450 cm, a wysokość 20 m). Obiekty historyczne Historia Gminy Brudzew sięga początków IV wieku, gdzie ślady po tamtejszym osadnictwie są widoczne po dzień dzisiejszy w postaci Gotyckiego Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja z XIV wieku, odbudowanego i rozbudowanego około 1730 roku. Na terenie Gminy Brudzew znajdują się także inne obiekty zabytkowe jak: Kościół filialny pod wezwaniem Ducha Świętego – wzniesiony około 1680 roku jako kościół szpitalny, zbudowany w stylu barokowym Zespół pałacowo-parkowy – pałac wybudowany w stylu eklektycznym w połowie XIX w., usytuowany w centralnej części rozległego parku w stylu krajobrazowym, położonego po stronie południowej szosy z Władysławowa do Brudzewa. Walory krajobrazowo – turystyczne Przez tereny Gminy Brudzew przebiegają piesze i rowerowe ścieżki dydaktyczne „Bogdałów”, wiodące przez najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny...
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".