Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Organizacja biura (stan na 02.11.2022r.)

02/11/2022

Biuro Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.”

Dyrektor biura: Magdalena Ciołek

Specjalista ds. finansów i administracji: Patrycja Kaźmierczak

Specjalista ds. ds. promocji i marketingu e-commerce: Kinga Trzmielewska

Specjalista ds. projektów – doradca: Ksymena Świerzko

Stażystka: Izabela Szczecińska