Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenia rady

Protokół z Posiedzenia Rady LGD z dnia 26.04.2018 r.

W dniu 26.04.2018 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady LGD w związku z otrzymanymi protestami od uchwał nr XX/357/12/2018; XX/345/12/2018; XX/344/12/2018 podjętymi podczas posiedzenia Rady w dniu 03.04.2018 roku. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Rady „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” w sprawie rozpatrywania protestów w ramach naboru nr 12/2018.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Z DNIA 16.02.2018 R.

W dniu 16.02.2018 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady LGD. Z powodu braku quorum Przewodnicząca Rady postanowiła o przesunięciu terminu posiedzenia na 23.02.2018 r. W załączeniu protokół.

pROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Z DNIA 25 STYCZNIA 2018 R.

Protokół z posiedzenia RADY z dnia 15 grudnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady – 24.10.2017

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady z dnia 24 października 2017 – pobierz

Protokół z posiedzenia Rady – 3.10.2017

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady w dniu 3.10.2017

Posiedzenie Rady – 18.09.2017

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady z dnia 18 września 2017.

Posiedzenie Rady – 5.09.2017

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 5 września 2017 roku  

Protokoły z posiedzeń Rady LGD publikowane przed 1.09.2017

Przedstawiamy dla Państwa przekierowanie do naszej poprzedniej strony do protokołów z wcześniejszych posiedzeń Rady LGD publikowanych przed 1 września 2017. Protokół z posiedzenia Rady – 12 grudnia 2017 – 982.48kB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 9 stycznia 2017 – 2.87MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 23 stycznia 2017 – 1.45MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 6 lutego 2017 – 879.05kB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 20 marca 2017 – 1.9MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 29 marca 2017 – 1.1MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 5 lipca 2017 część 1 – 22.61MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 5 lipca 2017 część 2 – 29.32MB Pobierz Protokół z posiedzenia Rady – 24 lipca 2017 – 26.6MB Pobierz