Inne

Projekt „Level up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD”

Projekt „Level up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD”

Projekt „Level up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD” został zakończony z sukcesem w styczniu 2022 r. Skierowany był do 320 osób w wieku 25 lat i więcej, w tym szczególnie mieszkańców małych miast, osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiat tureckiego oraz gminy Kościelec (powiat kolski), które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć udziału w szkoleniach. Celem projektu był  wzrost kompetencji cyfrowych poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, które trwały od 60 do 180 godzin. Łącznie odbyło się 3220 godzin szkoleń. W całym projekcie zorganizowaliśmy 28 grup szkoleniowych, których program dostosowany był do potrzeb uczestników. W efekcie kompetencje cyfrowe uzyskało 320 osób, w tym 123 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 87 osób powyżej 50 roku życia.
NAUKA NIE PÓJDZIE W LAS – WYJAZDY STUDYJNE

NAUKA NIE PÓJDZIE W LAS – WYJAZDY STUDYJNE

W dniu 21 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Nauka nie pójdzie w las” w ramach Planu Operacyjnego  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja polegała na organizacji dwóch wyjazdów studyjnych. W sierpniu odwiedziliśmy Gospodarstwo Ostoja Natury, natomiast we wrześniu LGD Zielony Pierścień. Celem niniejszego projektu było zainspirowanie i zainicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju lokalnego oraz budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności wśród młodych kobiet, rolników, drobnych wytwórców, przedsiębiorców oraz przedstawicielek KGW. Dzięki wyjazdom dowiedzieliśmy się czym jest rolnictwo regeneratywne, jak prowadzić gospodarstwo rolne w zgodzie z naturą, jak promować zdrowe produkty lokalne i jak znaleźć klienta, który je doceni oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. O sukcesie projektu zdecydowało zaangażowanie uczestników oraz osób, które pokazały nam swoje gospodarstwa i podzieliły się ogromnym doświadczeniem. Wyjazdy studyjne sfinansowane zostały w ramach projektu „Nauka nie pójdzie w las” ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gospodarstwo Ostoja Natury Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
„OT, PANY SIĘ NUDZĄ SAMI, TO SIĘ PIĘKNIE BAWIOM Z NAMI” DRAMAT S. WYSPIAŃSKIEGO WESELE”

„OT, PANY SIĘ NUDZĄ SAMI, TO SIĘ PIĘKNIE BAWIOM Z NAMI” DRAMAT S. WYSPIAŃSKIEGO WESELE”

Od września 2021 roku rozpoczęły się warsztaty teatralne pt. „Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami” Dramat S. Wyspiańskiego Wesele”, które poprowadzili Małgorzata Kałędkiewicz – Pawłowska i Marcin Trzęsowski – aktorzy z Teatru im. W Bogusławskiego w Kaliszu. Aktywizacja artystyczna była skierowana do osób zamieszkujących obszar działania naszej LGD, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet oraz seniorów. Dzięki projektowi zarówno młodzi jak i starsi włączyli się w życie kulturalne, zdobywali wiedzę i doświadczenie od zawodowych aktorów oraz przygotowali się do wystawienia spektaklu na deskach teatru. Premiera spektaklu „Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami” odbyła się 30 października. Dzięki naszym aktorom, którzy podjęli się wyzwania mogliśmy obserwować moc wzruszeń i emocji. Wspaniałą reakcję wywołał również taniec przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Kościelcu. Całość dopełniała muzyka i utwory wykonane przez zespoły działające przy Centrum Kultury w Dobrej. Cały występ został nagrodzony gromkimi owacjami na stojąco, co dla wszystkich było powodem ogromnej satysfakcji. Projekt został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
WSPÓŁDZIAŁANIE I ZAANGAŻOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU

WSPÓŁDZIAŁANIE I ZAANGAŻOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU

W ramach realizacji projektu współfinansowanego z KSOW w dniu 23 sierpnia br. odwiedziliśmy Kooperatywę „Dobrze” w Warszawie. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, w którym dobrowolność oraz równouprawnienie są podstawowymi zasadami. Członkowie kolektywu, a jest ich ok. 450 osób, wypełniają również obowiązki wobec spółdzielni, to znaczy, że w ciągu miesiąca pracują wolontaryjnie na rzecz Kooperatywy  minimum 3 godziny. Kooperatywa „Dobrze” prowadzi dwa sklepy stacjonarne w Warszawie, w których kupujący mogą spodziewać się świeżych warzyw i owoców, prosto od rolników, różnego rodzaju kasz, grochu i innych produktów sypkich, a także wszelkich artykułów spożywczych ekologicznego pochodzenia. Artykuły sklepowe są certyfikowane, oraz pochodzą z sprawdzonych upraw. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu członków kolektywu. Przeprowadzają oni wewnętrzną kontrolę, jeżdżąc do rolników, rozmawiając z nimi i patrząc, jak wyglądają ich uprawy. Dzięki wyjazdowi dowiedzieliśmy się od czego zacząć inicjując współpracę partnerską a także jakie istnieją ryzyka niepowodzenia takiej działalności. Spotkanie to unaoczniło nam korzyści i zależności we współpracy na linii wieś- miasto, tym samym pokazując nam w jaki sposób nawiązywać kooperację z naszymi lokalnymi rolnikami. Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w...
Rupieciarnia – pasja, która stała się sposobem na życie

Rupieciarnia – pasja, która stała się sposobem na życie

„Rupieciarnia” – dawniej dostępna dla wszystkich przechodniów, teraz jest to zamknięta pracownia, w której zamówienia można złożyć tylko poprzez stronę internetową. Panie, które ją tworzą – Pani Marta Zawierta i Pani Agnieszka Szczepanek to pozytywnie zakręcone kobiety, które porzucając doktorat z genetyki i nauczanie języka polskiego rozpoczęły nową drogę życia – otwierając pracownię, która przerodziła się w dobrze prosperujący biznes i poczucie spełnienia. Ich znakiem rozpoznawczym jest „otwarta dłoń”, która ma symbolizować pozytywną moc i chęć do działania. Rupieciarnia to sklep „ręcznie robiony”, w którym tworzone przedmioty mają duszę i których z pewnością  nie znajdziecie w żadnym centrum handlowym, gdyż są tworzone w co najwyżej kilku egzemplarzach, z których żaden przecież nie będzie nigdy identyczny! Wykonywane tam upominki cechują się ogromną dbałością o szczegóły i jakością wykonania, a artystki je przygotowujące, wkładają w nie serce, gdyż robią je z myślą o osobie, do której trafią. Nazwa ich marki „Heart make moments” ma symbolizować momenty sercem tworzone. Co ważne – pracownia dopasuje się w pełni do zainteresowań danej osoby, więc z pewnością taka osoba otrzymująca wytworzony tam upominek, odnajdzie w nim cząstkę siebie. Spotkanie to pozwoliło nam zaczerpnąć inspirację, zdobyć wiedzę nt. sposobów dotarcia do klienta i form sprzedaży, a...
Ostatnie działanie w ramach projektu „(KO)operatywność na wsi” ZA NAMI…

Ostatnie działanie w ramach projektu „(KO)operatywność na wsi” ZA NAMI…

Dzięki szkoleniu pt.: „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” zdobyliśmy elementarną wiedzę z zakresu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, sposobów tworzenia kooperatywy czy spółdzielni socjalnej, możliwości pomocy przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, wszelkich dodatkowych wymogów (SANEPID, PRZEPISÓW WETERYNARYJNYCH, PPOŻ) oraz wprowadzania produktów na rynek i ich znakowania. W ramach programu przewidziany był także wykład dotyczący form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju jej opodatkowania, najczęściej wykorzystywanych umów w obrocie gospodarczym, zatrudniania pracowników czy też związanej z działalnością gospodarczą sprawozdawczości.  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu! Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.
Współpraca się opłaca… Wizyta w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

Współpraca się opłaca… Wizyta w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

W ramach realizacji projektu  „(KO)operatywność na wsi” w dniach 18-19 lipca 2019 roku gościliśmy w pierwszym w Polsce Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie. Przedstawione nam zostały główne zasady polegające na udostępnianiu mieszkańcom wsi, zwłaszcza przetwórcom, zaplecza  inkubatora, co z założenia ma ułatwić im rozwój działalności gospodarczej. Inkubator  dzięki  swojemu wyposażeniu w urządzenia gastronomiczne pozwala lokalnej społeczności  przetwarzać własne produkty  spełniając przy tym wszystkie wymogi sanitarne.  W ramach wizyty studyjnej zaprezentowano działalność Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”, która na co dzień korzysta z infrastruktury inkubatora. Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań, produkcją m.in. soków, pieczywa i wyrobów cukierniczych. Wyroby te są wspólnie promowane i sprzedawane m.in. w sklepikach powstałych w Wadowicach i Lanckoronie, w których mieliśmy okazję zakupić wytworzone produkty lokalne. Współpraca lokalnych podmiotów działających w przetwórstwie rolno-spożywczym, którą mogliśmy poznać jest doskonałym przykładem na to, jak efektywnie można promować  produkty lokalne. Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw...
Wyniki konkursu PASJA ŻYCIA w ramach projektu (KO)operatywność na wsi!

Wyniki konkursu PASJA ŻYCIA w ramach projektu (KO)operatywność na wsi!

Szanowni Państwo, w wyniku obrad w dniu 28.06 br. członkowie kapituły konkursowej w składzie: Magdalena Ciołek, Aleksandra Kleśta – Nawrocka, Bartosz Stachowiak, Patrycja Wadelska. W oparciu o przedłożone formularze zgłoszeń, dokonali wyboru dwóch Laureatów, których pasja uznana została za najbardziej inspirującą i pięknie opowiedzianą w następujących kategoriach: rękodzieło: Główna nagroda: Barbara Klukaczyńska, Wyróżnienie: Aneta Antas. przetwórstwo produktów rolnych: Główna nagroda: Monika Susło, Wyróżnienie: Urszula Banasiak. Ponadto w przypadku rezygnacji przez Laureata z głównej nagrody, będzie scedowana na osobę wyróżnioną.   Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Wybór był arcytrudny. Gratulujemy Laureatom! 🙂 Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatów, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

Opis realizowanych projektów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami realizowanymi przez nas w latach 2007 – 2013         http://www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl/pl/3/
Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

Działalność naszego stowarzyszenia obejmuje różnorodne projekty. Szukamy możliwości realizacji projektów i źródeł finansowania, także poza Inicjatywą LEADER z PROW 2014-2020. Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące innych projektów realizowanych przy udziale LGD, które nie zostały określone już w ramach naszej LSR.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".