Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Promocja i integracja obszaru LGD

Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna

Projekt grantowy: „Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna”   Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Zakres działań projektowych obejmuje społeczność zamieszkującą obszar działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Projekt przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności mieszkańców za środowisko,...

Kościeleckie dziedzictwo – zachowajmy nasze skarby dla potomnych

Projekt grantowy: „Kościeleckie dziedzictwo – zachowajmy nasze skarby dla potomnych” Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Zakres realizacji: Operacja „Kościeleckie dziedzictwo –  zachowajmy nasze skarby dla potomnych” miała za zadanie zapoznać szeroki krąg odbiorców z zasobami historycznymi i przyrodniczymi...
Budowanie postaw aktywności ekologicznej

Budowanie postaw aktywności ekologicznej

Projekt grantowy:  ,,Budowanie postaw aktywności ekologicznej”   Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji ,,Budowanie postaw aktywności ekologicznej” obejmował w ramach przedsięwzięć edukacyjnych organizację warsztatów. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Nadleśnictwa. Beneficjentom przekazano informacje o...
Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym

Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym

Projekt grantowy: „ Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym”   Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Park w Malanowie jest bogatą częścią przyrodniczą naszego obszaru, w ramach tej operacji odmieniono to miejsce pod względem estetycznym i użytkowym. Nowe...
Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją

Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją

Projekt grantowy: „Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją”   Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.  Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreacją, np. zbiorniki wodne.Ponadto wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzene inwestycji związanych z ekologią. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na problemy niskiej świadomości ekologicznej i niedostatecznej liczby działań zapobiegających zmianom klimatycznym, braku przywiązania młodzieży...
ŻYĆ JAK DAWNIEJ – W ZGODZIE Z NATURĄ

ŻYĆ JAK DAWNIEJ – W ZGODZIE Z NATURĄ

Projekt grantowy: „Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą” Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne). Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Ponadto wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Szkolenia dla rolników uświadomiły im, że powrót do zapomnianych, ale bardziej przyjaznych naturze metod uprawy roli może być korzystny ekonomicznie. Korzystanie z zasobów...
Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R

Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R

Projekt grantowy: ”Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R”   Cel ogólny LSR: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Przedsięwzięcia LSR: Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną, a także niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody, zasoby kulturowe i historyczne), tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki oraz rekreację (zbiorniki wodne). Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy, jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Chcemy więc w swoich działaniach pokazać jaki wpływ na te problemy ma człowiek. Naszym zadaniem...
Promocja i integracja obszaru LGD

Promocja i integracja obszaru LGD

W ramach realizacji Celu ogólnego 3 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą promocji i integracji zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 3 obejmuje następujące cele szczegółowe: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w oparciu o zintegrowane zasoby Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Rozwój innowacji na rzecz ekologii i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 3 naszej strategii.