Rękodzieło inspirowane naturą

Rękodzieło inspirowane naturą

Rękodzieło inspirowane naturą

Czy można stworzyć coś wyjątkowego, co przywoływać będzie na myśl przyrodę i jej piękno, a przy tym miło spędzić czas? Oczywiście! My na pewno o to zadbamy! Warsztaty, które oferujemy edukują, pokazują jak piękny jest świat, ile można czerpać przyjemności z bogactwa natury. Wspólnie z uczestnikami tworzymy rzeczy niebanalne – ozdoby i przedmioty użytku codziennego. Praca podczas warsztatów pozwala się wyciszyć i zdobyć umiejętności, które później samemu można wykorzystać w domu tworząc na przykład ziołowe wianki, świece z wosku pszczelego, sojowego, torby czy koszulki bawełniane, w ramach zajęć z cyjanotypii. Czas trwania warsztatu: 2,5 godz. Oferta skierowana do: dzieci i dorosłych Liczba uczestników: 10- 25 osób
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".