Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę – nabór 4/2017/G

23/10/2017

Poniżej przedstawiamy listę operacji, które zakwalifikowały się do dalszej oceny w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G.

 

  • Lista operacji zakwalifikowanych do oceny przez Radę 4/2017/G

    Pobierz