Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naborów opublikowane przed 1.09.2017

03/10/2017

Przedstawiamy przekierowania do naszej poprzedniej strony na której dostępne są wyniki naborów opublikowane przed 1 września 2017 r.

Wyniki naboru nr 1/2016 – przejdź

Wyniki naboru nr 3/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 4/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 5/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 6/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 7/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 8/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 9/2017 – przejdź

Wyniki naboru nr 1/2017/G – przejdź

Wyniki naboru nr 2/2017/G – przejdź

Wyniki naboru nr 3/2017/G – przejdź

Informacje dotyczące operacji własnej 1/2017/OW – przejdź