Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naboru nr 18/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem ponownej oceny Rady w dniu 19.10.2022 r.

26/10/2022
  • Protokół z posiedzenia Rady w dniu 19.10.2022 r

    Pobierz
  • Lista operacji wybranych w ramach naboru 18/2022

    Pobierz